konto koszyk 0

Szkolenie wstępne BHP dla pracowników branży IT - praca zdalna

Szkolenie wstępne BHP dla pracowników branży IT - praca zdalna
Cena:
45,00 zł
Liczba kursantów:
liczba uczestników - +

Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca jest zobowiązany do przeszkolenia pracownika w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy.  Szkolenie wstępne BHP – instruktaż ogólny jest dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 27 lipca 2004 w sprawie szkoleń BHP szkolenie wstępne BHP jest ważne 12 miesięcy, z wyjątkiem osób na stanowiskach kierujących pracownikami, dla których ważność szkolenia wstępnego wynosi 6 miesięcy.

Jaki jest cel szkolenia?

Szkolenie wstępne BHP – instruktaż ogólny jest przeznaczony dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy. Szkolenie wstępne ma na celu zapoznanie nowo zatrudnionego pracownika z podstawowymi przepisami BHP ujętymi w Kodeksie pracy i w regulaminach pracy, z zasadami BHP obowiązującymi w danym zakładzie pracy, przepisami ppoż. oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 

 

Czy ten kurs jest dla mnie?

Wstępne szkolenie bhp - instruktaż ogólny jest dla pracowników rozpoczynających pracę w danym zakładzie pracy. Szkolenie to przeznaczone jest dla osób przyjmowanych do pracy zdalnej na stanowisko administracyjno-biurowe m.in pracowników branży IT oraz innych zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych. Zgodnie z Kodeksem Pracy (t. j. Dz.U. z 2023r., poz. 1465) od 7 kwietnia 2023r. szkolenie wstępne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy osoby przyjmowanej do pracy na stanowisko administracyjno-biurowe może być przeprowadzone w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

 

Tym samym zapraszamy osoby wykonujące pracę zdalną:  

 

Co zawiera ten kurs?

 

Co zyskujesz?

Wygodne szkolenie online przez internet dzięki platformie e-learningowej zapewnia Państwu pełen komfort i możliwość skorzystania w najdogodniejszym dla Państwa czasie i miejscu przed rozpoczęciem pracy. Program szkolenia został podzielony na poszczególne tematy, zawsze można w dowolnej kolejności zapoznawać się z udostępnionymi treściami.

 

Do realizacji zakupionego szkolenia możesz użyć komputera, smartfona, tableta czy innego wygodnego dla Ciebie urządzenia.

 

Masz wątpliwości jaki kurs wybrać - skontaktuj się z nami a uzyskasz darmową poradę.

 

Po zakończeniu kursu otrzymujesz kartę szkolenia wstępnego honorowaną przez Organy Kontroli – instruktaż ogólny ważny przez 12 miesięcy.

Pierwsze szkolenie okresowe pracownik powinien odbyć w ciągu 12 miesięcy od pojęcia pracy, natomiast osoby kierujące pracownikami w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tym stanowisku. 

 

Podstawa Prawna: Szkolenie, które Państwu proponujemy spełnia wszystkie wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r.  Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.)

Liczba kursantów:
liczba uczestników - +